دکوراسیون پذیرایی

چند نمونه چیدمان پذیرایی مثل :

کنسول . دکوری های فانتزی . پارتیشن جداکننده و …

کتاب خانه

شلف دیواری

آیینه کنسول مدرن

جداکننده وردی از پذیرایی

کتابخانه پذیرایی

کنسول مدرن

شلف دیواری پذیرایی

کمد دکوری پذیرایی